Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası en son 4 Ekim 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Bu belge, Edu3Labs NFE Pazar Yeri platformunun Gizlilik Politikası, veri toplama uygulamalarımızı kapsar ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı açıklar. Metnin devamında Gizlilik Politikası “politikalar”, Edu3Labs Teknoloji ve Anonim Şirketi ise “biz” veya “şirket”, NFE Pazar Yeri ise “platform” olarak anılacaktır.

Platformun hangi verileri topladığını, bu verilerin nasıl işlendiğini anlamak için lütfen aşağıdakileri dikkatlice okuyun. Gizlilik Politikası kapsamında işleme, kişisel verilerinizin toplanması, kaydedilmesi, saklanması, muhafaza edilmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması ve ilgili diğer işlemler anlamına gelmektedir.

Edu3Labs NFE Pazar Yeri’ne erişerek, bağlanarak, tıklayarak, kullanarak veya etkileşimde bulunarak, bu Gizlilik Politikasının şartlarını okuduğunuzu ve platformu bu çerçevede kullanmayı kabul ettiğinizi belirtir ve onaylarsınız. Bu Gizlilik Politikasını kısmen veya tamamen kabul etmiyorsanız, platforma erişmemeli veya kullanmamalısınız. Farklı bir politikaya bağlantı vermediğimiz veya aksini belirtmediğimiz müddetçe Edu3Labs web sitelerini, mobil uygulamaları veya ilgili hizmetleri ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda bu Gizlilik Politikası geçerli olacaktır. Gizlilik Politikası işletmemizin ve kurumsal ürünlerimizin potansiyel müşterileri için de geçerlidir.

Topladığımız Bilgi Türleri

Kullanıcılarımız hakkında kimliği belirlenebilir, takma adlı veya anonim olabilecek bilgileri aşağıda açıklandığı şekilde topluyoruz.

1.Bize Sağladığınız Bilgiler

1.Hesap Bilgileri: Platformumuzu kullandığınızda hesabınıza bilgi ekleyebilirsiniz. Hesabınıza eklediğiniz kullanıcı adı, bağlantılı sosyal medya hesapları, favorilere eklenen öğeler ve koleksiyonlar gibi bilgileri ve sağladığınız diğer bilgileri topluyoruz. Profilinize eklediğiniz hesap bilgileri herkes tarafından görülebilirdir.

2.Geri bildirim: Bize geri bildirimde bulunursanız veya bizimle iletişime geçerseniz adınızı ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi veya MetaMask cüzdan adresi) ve ayrıca gönderdiğiniz mesajda yer alan veya mesajla ilişkili diğer içerikleri alabiliriz.

3.KYC Bilgileri: Platformda içerik üretici olabilmek için yapılan KYC doğrulamasından elde edilen bilgileri topluyoruz. Bilgilerinizi içerikleriniz ile eşleyerek telif hakkı koruması sağlıyoruz.

4.Diğer bilgiler: Ayrıca, gönüllü olarak sağladığınız veya bilgilerinizin toplandığını belirttiğimiz platformun diğer noktalarında da bilgi ve diğer verileri topluyoruz.

Ek olarak, Web3'ün çoğu gibi, blok zinciri cüzdan adresiniz de Edu3Labs NFE Pazar Yeri’nde kimliğiniz olarak işlev görür. Buna göre, platformun belirli yönlerine erişmek için bir blok zinciri cüzdan adresine ve bir üçüncü taraf cüzdanına ihtiyacınız olacaktır.

2. Kamuya Açık Bilgi

Blok zincirlerinde veya diğer kamu kaynaklarında halka açık olarak görülebilen ve/veya erişilebilen faaliyet ve bilgilerden veri topluyoruz. Bu, örneğin blok zinciri cüzdan adreslerini ve NFT satın alma, satış veya transferlerine ilişkin bilgileri içerebilir; bunlar daha sonra bize sağladığınız diğer verilerle ilişkilendirilebilir.

Bilgilerinizin Kullanımı

İşimizi yürütmek, hizmeti sağlamak, hizmete ilişkin deneyiminizi kişiselleştirmek ve hizmeti geliştirmek için sizinle ilgili bilgileri işleriz. Bilgilerinizi özellikle aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

1. Hizmeti sağlamak, işletmek ve sürdürmek;

2. Hizmeti iyileştirmek ve analiz etmek;

3. Size önerilerde bulunmak da dahil olmak üzere, hizmet kullanımınızı ve deneyiminizi analiz etmek, geliştirmek ve kişiselleştirmek;

4. Sizinle iletişim kurmak;

5. Hizmet koşullarımızı ihlal edebilecek ve/veya başka şekilde zararlı veya yasa dışı olabilecek davranışları araştırmak, ele almak ve önlemek;

6. Size hizmetimiz veya üçüncü tarafların ürün ve hizmetleriyle ilgili haber bültenleri, tanıtım materyalleri ve diğer bildirimleri göndermek;

7. Yürürlükteki yasalara uymak, yasa uygulayıcıları veya diğer yetkililer tarafından şüpheli yasa ihlallerine ilişkin soruşturmalarda iş birliği yapmak ve/veya bizim ve bağlı kuruluşlarımızın yasal haklarını korumak;

8. Sizinle iletişim kurduğumuz ve sizin onay verdiğiniz ya da bilgilerinizi verdiğinizde açıklayabileceğimiz herhangi bir şekilde hareket etmek.

Tanımlanabilir bilgilerden anonimleştirilmiş kayıtlar oluşturabiliriz. Bu verileri, hizmetimizi geliştirmek de dahil olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla kullanırız. Anonimleştirilmiş bilgileri herhangi bir amaçla kullanma ve/veya ifşa etme hakkını saklı tutuyoruz.

Bilgilerinizin Paylaşılması

Hakkınızdaki bilgileri aşağıda belirtildiği şekilde açıklıyoruz:

1. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları: Bilgilerinizi ve hakkınızdaki bilgileri aşağıdaki amaçlarla üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz:

  • Teknik altyapı hizmetleri sağlamak; kalite güvence testi yürütmek; hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmek; yetkisiz faaliyetleri veya hizmet koşullarımızın veya politikalarımızın olası ihlallerini önlemek, tespit etmek ve bunlara yanıt vermek; teknik ve müşteri desteği sağlamak; ve/veya size, bize ve/veya hizmete başka destek sağlamak.

2. Bağlı Kuruluşlar: Hakkınızdaki bilgilerin ve bilgilerin bir kısmını veya tamamını ortak kontrolümüz altındaki bağlı kuruluşlarla, ortak girişimlerle veya diğer şirket veya ürünlerle ("Bağlı Kuruluşlar") paylaşabiliriz; bu durumda bağlı kuruluşlarımızdan bu Gizlilik Politikasına uymalarını talep edeceğiz.

3. Halka Açık Etkinliğinizle İlgili Bilgiler: Blok zincirler ve Edu3Labs NFE Pazar Yeri üzerindeki halka açık faaliyetlerinizle ilgili bilgileri görüntüleyebilir veya paylaşabiliriz.

4. Kurumsal Yeniden Yapılanma: Herhangi bir birleşme, finansman, satın alma veya tasfiye işlemi veya işimizin veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının satışını, devrini veya elden çıkarılmasını içeren işlemlerle bağlantılı olarak veya bunların müzakeresi sırasında hakkınızdaki bilgilerin bir kısmını veya tamamını paylaşabiliriz. Ödeme aczine düşme, iflas veya tasfiye durumunda, bilgileriniz ve hakkınızdaki bilgiler de bir ticari varlık olarak aktarılabilir. Başka bir şirketin şirketimizi, işimizi veya varlıklarımızı satın alması durumunda, bu şirket tarafımızca toplanan bilgilere sahip olacak ve bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde sizin bilgileriniz ve hakkınızdaki bilgilerle ilgili hak ve yükümlülükleri üstlenecektir.

5. Yasal haklar: Bilgilerinizle ilgili yaptığınız herhangi bir seçimden bağımsız olarak, Edu3Labs NFE Pazar Yeri, iyi niyetle bu tür bir açıklamanın gerekli olduğuna inanması halinde bilgilerinizi ve hakkınızdaki bilgileri açıklayabilir: (a) herhangi bir yasal soruşturmayla bağlantılı olarak; (b) ilgili yasalara uymak veya platformda tebliğ edilen mahkeme celplerine, tutuklama emirlerine veya diğer yasal işlemlere yanıt vermek; (c) platformun veya hizmet kullanıcılarının haklarını veya mülkiyetini korumak veya savunmak; (d) yasaların, bu Gizlilik Politikasının veya hizmet koşullarımızın herhangi bir ihlalini veya olası ihlalini araştırmak veya önlemeye yardımcı olmak.

6. Üçüncü Taraf Web Siteleri: Hizmetimiz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Başka bir web sitesine veya konuma giden bir bağlantıya tıkladığınızda, platformdan ayrılıp başka bir siteye gidersiniz ve başka bir kuruluş sizden bilgi toplayabilir. Bu üçüncü taraf web siteleri veya içerikleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlardan sorumlu olamayız. Lütfen bu Gizlilik Politikasının bu üçüncü taraf web siteleri veya içerikleri için veya bu tür üçüncü taraf web sitelerine giden bağlantıları tıkladıktan sonra sizin hakkınızda toplanan bilgiler için geçerli olmadığını unutmayın. Ziyaret ettiğiniz her web sitesinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz. Üçüncü taraf web sitelerine veya konumlarına verilen bağlantılar size kolaylık sağlamak içindir ve söz konusu üçüncü tarafları veya onların ürünlerini, içeriklerini veya web sitelerini onayladığımız anlamına gelmez.

7. Üçüncü Taraf Cüzdanlar: Hizmetimizin belirli yönlerini kullanmak için halka açık blok zincirlerde işlem yapmanıza olanak tanıyan bir üçüncü taraf cüzdan kullanmanız gerekir. Herhangi bir üçüncü taraf cüzdan sağlayıcısıyla olan etkileşimleriniz, söz konusu üçüncü tarafın geçerli hizmet şartlarına ve gizlilik politikasına tabidir.

8. Bilgiye İlişkin Seçimleriniz: Hizmetimizdeki bilgilerin kullanımına ilişkin seçenekleriniz vardır:

  • E-posta İletişimi: Size periyodik olarak hizmetimizin veya üçüncü tarafların ürün ve hizmetlerinin kullanımını doğrudan tanıtan haber bültenleri ve/veya e-postalar gönderebiliriz. Bizden e-posta iletişimleri almaktan vazgeçtiğiniz takdirde tarafımıza mail atarak bu isteğinizi iletebilirsiniz. Bu tercihlere rağmen, size zaman zaman hizmetle ilgili işlemsel bilgi iletişimleri gönderebiliriz.

9. Veri Erişimi ve Kontrolü: Profil Düzenle sayfası aracılığıyla girmiş olduğunuz bilgileri görüntüleyebilir, erişebilir ve düzenleyebilir. Kendi rızanızla verdiğiniz bu bilgiler hakkında herhangi bir hak talep etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

10. Veri Saklama: Yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek, sahtekarlığı ve suistimali önlemek, şartlarımızı veya diğer anlaşmalarımızı uygulamak, yasal haklarımızı ve diğer çıkarlarımızı korumak gibi nedenlerden ötürü verilerinizi saklı tutarız.

11. Güvenlik: Bilgilerinizin güvenliğine önem veriyoruz ve hizmetimiz aracılığıyla toplanan bilgilerin bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için fiziksel, idari ve teknolojik önlemler kullanıyoruz. Ancak hiçbir güvenlik sistemi aşılamaz değildir ve kendi sistemlerimizin veya tedarikçilerimizin sistemlerini garanti edemeyiz. Güvenliğimizin ihlali sonucunda gözetimimiz ve kontrolümüz altındaki herhangi bir bilginin tehlikeye atılması durumunda, durumu araştırmak ve düzeltmek için gerekli adımları atacağız.

Dijital cüzdanınızın güvenliğinden siz sorumlusunuz ve bunun güvenli olmasını ve güvende kalmasını sağlamak için gerekli adımları atmanızı rica ediyoruz. Cüzdanınızla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen cüzdan sağlayıcınızla iletişime geçin.

İletişim

Bu Gizlilik Politikasına ve platform tarafından toplanan veya işlenen kişisel bilgilerinize ilişkin sorularınız olduğunda veya haklarınızdan birini kullanmak istemeniz durumunda lütfen taleplerinizi [email protected] adresine gönderin.

Bu Gizlilik Politikası zaman zaman herhangi bir nedenle güncellenebilir. Gizlilik Politikasının en son revize edildiği tarih, bu Gizlilik Politikasının başında belirtilmiştir. Herhangi bir değişikliği kontrol etmek için platformu ve bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak ziyaret etmek sizin sorumluluğunuzdadır.